Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetimi Planı’nı değerlendiren İtalyan mimar Prof. Dr. Daniele Pini, “Kültürel miras sadece kentsel dönüşüm ve rehabilitasyon programlarının en önemli bileşenlerinden biri olarak değil aynı zamanda muhtemel gelişim projelerinin de kaynağı olarak ele alınmalıdır” dedi.

“Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetimi Planı Çalışması” toplantısı Ensar Konağı’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer’in yanı sıra İtalyan Prof. Dr. Daniele Pini de katıldı. Eyüp Belediyesi’nin önemli projelerden biri olan Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetimi Planı projesi İstanbul Bilgi Üniversitesi ile birlikte yürütülüyor. Proje ile Eyüp Sultan Tarihi Merkez ve Yakın Çevresi Yönetim Planı çalışması Eyüp ilçesinin tarihi miras değerlerini bünyesinde barındıran kentsel sit alanının kültürel kimliğinin, koruma-kullanım dengesi çerçevesinde daha fazla görülür, anlaşılır ve deneyimlenebilir olmasını sağlayarak; bu tarihi alanın değerlerinin yerel halk, geniş İstanbul kesimleri ve gerek yurt içinden gerekse de yurt dışından gelen ziyaretçiler tarafından daha iyi anlaşılmasını mümkün kılmak amacıyla yönetim planı hazırlanması amaçlanıyor.
“KORUMA ÖNLEMLERİNİN ÖNCELİĞİ KÜLTÜREL MİRAS OLMALIDIR”
Toplantıda bir konuşma yapan Prof. Dr. Daniele Pini, "Mimari ve kentsel miras, kültürel kimlik ve sosyal bağlılık ilişkilerini güçlendirmek ve yanı sıra koruma planlaması ve yönetim stratejilerini benimseyerek yerel gelişmeyi teşvik etmek ve geliştirmek açısından bir değer olarak görülmelidir. Koruma önlemlerinin öncelikli ve zaruri adımı kültürel miras değerinin korunmasıdır. Buna rağmen bu koruma önlemlerinin sürdürülebilir olmasını sağlamak için daha kapsamlı ve öngörülü bir yaklaşım gerekmektedir. Kültürel miras sadece kentsel dönüşüm ve rehabilitasyon programlarının en önemli bileşenlerinden biri olarak değil aynı zamanda muhtemel gelişim projelerinin de kaynağı olarak ele alınmalıdır" diye konuştu.
Pini, kentsel korumanın, sadece anıtsal eserlere ya da bilinen, ayırt edilebilir yapılara ve alanlara işaret etmediğini aynı zamanda somut olmayan değerleri ile bütün kentsel doku ile daha geniş bir bağlamda ilgilenmek gerektiğini belirtti. Mimar Pini, "Kentsel koruma, kentsel çevrenin bütün tarihsel ve kültürel katmanlarının yanı sıra koruma ve yeniden kullanım müdahalelerinin farklı sosyal-ekonomik ve işlevsel çıkarımlarını göz önünde bulundurmak zorundadır. Kentsel koruma, alanının miras değerlerini korurken yaşanabilirliğini ve çekiciliğini arttırmayı hedefleyen kentsel planlama stratejisinin bileşenlerinden biri olmak zorundadır. Bu toplantının kapsamı İtalya ve Ortadoğu’daki dünya mirası şehirlerinin farklı deneyimleri üzerinden, koruma planlaması ve yönetiminin çok yönlü taraflarını ve engelleyici faktörlerini tartışmaktır" dedi.
PROF. DR. DANİELE PİNİ KİMDİR?
Konuyla ilgili olarak düzenlenen son toplantının İtalyan konuğu “Kentsel Planlama alanında çalışmalar yapan Venedik Üniversitesi Mimarlık Bölümü mezunu Prof. Dr. Daniele Pini İtalya ve Ortadoğu’da farklı ülkelerde kentsel tasarım, koruma, kentsel planlama alanlarında kamu ve özel iş birliği projelerinde çalıştı. Pini, UNESCO, Dünya Bankası, UNDP gibi uluslararası organizasyonlarda da yer almış bir isim. Mimar ve kentsel tasarımcı olan Daniele Pini’nin kentsel dönüşüm, kentsel yenileme, kentsel kültürel miras, dünya miras alanları, kültürel mirasın korunması ve yönetimi gibi konularda çalışmaları bulunmakta.

DEVAMI
E-BÜLTEN