Eyüp Belediyesi’nin Bilgi Üniversitesi işbirliğinde yürüttüğü ‘’Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı Çalışması Danışma Kurulu Toplantısı’’, Ensar Konağı’nda yapıldı.

Bilgi Üniversitesi akademisyenlerinin moderatörlüğünü üstlendiği danışma kurulu toplantısına, Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer , Eyüp Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda Danışma Kurulu olarak Görgün Taner, Prof. Dr. Zeynep Enlil, Prof.Dr. Suraiya Fraoqhi, Prof.Dr. Murat Belge, Faruk Pekin, Fırat Kasapoğlu konuşmalar yaptı.

Bir Dünya Mirası Eyüp Sultan

Toplantıda, Eyüp Sultan temaları mercek altına alınarak somut ve somut olmayan değerler yorumlandı. Eyüp Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Turan Koçer , Eyüp Kentsel Sit Alanı Tarihi Merkez Yönetim Planı çalışmalarının önemine vurgu yaparak ‘’Eyüp Sultan dünya mirası listesine girmeye aday bir yerdir’’ dedi.

Toplantıda “Ziyaretçi Yönetimi”, “Kültürel Programlama”, “Mekansal Programlama“ gibi başlıklar ele alınırken, ‘’Durum Tespiti ve Saha Araştırması’’, ‘’Vizyon ve Eylem Planının Belirlenmesi’’, ‘’Proje Faaliyetlerinin Kesinleştirilmesi’’ , ‘’Eylem Planının Oluşturulması’’ gibi çalışma etapları da değerlendirilerek sonraki adımlar detaylandırıldı.

Belediyemiz ve Bilgi Üniversitesi işbirliğinde yürütülen çalışmalarda, Eyüp Sultan tarihi merkezinde dile getirilen sorunlar, alanın fiziki ve kentsel tasarım sorunları, Eyüp Sultan tarihi merkezin kültürel kimliği açısından yorumlanması, sanatkarlar, müzisyenler gibi yaşamakta olan ve miras kalan değerler detayları ile incelendi. Programın sonuna doğru Eyüp Sultan Türbesi, Camii ve Meydanı, Cülus Yolu ve üzerindeki değerler, mezarlıklar ve hazireler, türbeler, tekkeler, camiler, medrese ve mektepler, tarihi üretim alanları (Feshane, Çömlekçiler ve Oyuncakçılar Çarşısı), Pierre Loti Tepesi, Haliç ve kıyıları, Osmanlı mahalle dokusu, yeşil Eyüp ve elle tutulmayan mirasımızın daha hissedilebilir kılınması üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

DEVAMI
E-BÜLTEN