GÖRSEL KİMLİK

Kurumun hem kendi içerisindeki hem de çevresi ile olan iletişiminin önemli bir parçası olan görsel kimlik tasarımı, kurumun tüm görsel mecralardaki görünüşünü bütünlüklü olarak ele alır.

YAYIN TASARIMI

Kitap, dergi, katalog veya broşür gibi yayınların tasarlanması, basılı veya dijital olarak yayınlanmaya hazırlanmasını kapsar.

SERGİ TASARIMI

Sergi, ve diğer iç mekanların grafiklerinin tasarlanmasıdır.

WEB TASARIMI

Arayüz tasarımı, programlaması ve sitenin kolaylıkla yönetilebilmesine olanak sağlayan yönetim paneli ile teslim edilmesini kapsar.

ETKİLEŞİM TASARIMI

İster kapalı, ister açık alanda kurumunuzu daha çok insanla buluşturacak, markanızla örtüşen, sosyal medya ile entegre, yaratıcı ve etkileşimli deneyimler tasarlıyoruz.

DİJİTAL PAZARLAMA

Kurumları müşterileriyle doğrudan buluşturmak, ilgiyi, geri dönüşü ve dolayısıyla satışları artırmak için tüm dijital mecraların kullanılmasını kapsar.

YÖNLENDİRME TASARIMI

E-BÜLTEN