POMPAA 2012 yılında kurulan İstanbul merkezli bir görsel iletişim tasarım ofisidir. POMPAA’da kurumsal kimlik, yayın, web sitesi, sergi ve yönlendirme tasarımının yanı sıra dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, mobil uygulamalar ve çoğunlukla kamusal alanlar için interaktif projeler geliştirilmektedir. Görsel iletişim tasarımcısı, bilgisayar programcısı, metin yazarı ve dijital medya yönetimi konularında uzmanlaşan bir ekipten oluşan POMPAA, kısa geçmişine rağmen, birçok sektör için çok sayıda proje üretmiştir. Tasarım projelerinin yanı sıra POMPAA’da kendi araçlarımızı araştırır ve geliştiririz. Tasarım ve üretim sürecine önem verir, nihai ürünün kalitesini garanti eden projeler üretiriz.
POMPAA is a multidisciplinary design firm specializing in branding, visual identity, publication, exhibition, wayfinding, web, interaction design and digital marketing. Despite its short history, POMPAA has worked with several clients and accomplished many projects since its establishment in 2012. Our team is comprised of graphic designers, developers, writers and managers. We research and develop various interactive applications from mobile to public space installations. We produce the projects for our clients to ensure the quality of the final product.

GÖRSEL KİMLİK

Kurumun hem kendi içerisindeki hem de çevresi ile olan iletişiminin önemli bir parçası olan görsel kimlik tasarımı, kurumun tüm görsel mecralardaki görünüşünü bütünlüklü olarak ele alır.

WEB TASARIMI

Arayüz tasarımı, programlaması ve sitenin kolaylıkla yönetilebilmesine olanak sağlayan yönetim paneli ile teslim edilmesini kapsar. 

SERGİ TASARIMI

Müzelerin açık ve kapalı alanlarındaki sergileme grafikleri, süreli sergiler ve ofis/etkinlik/kamusal alanların iç mekan grafikleri tasarımı hizmetidir.

YAYIN TASARIMI

Kitap, dergi, katalog veya broşür gibi yayınların tasarlanması, basılı veya dijital olarak yayınlanmaya hazırlanmasını kapsar. 

ETKİLEŞİM TASARIMI

İster kapalı, ister açık alanda kurumunuzu daha çok insanla buluşturacak, markanızla örtüşen, sosyal medya ile entegre, yaratıcı ve etkileşimli deneyimler tasarlıyoruz.

DİJİTAL PAZARLAMA

Kurumları müşterileriyle doğrudan buluşturmak, ilgiyi, geri dönüşü ve dolayısıyla satışları artırmak için tüm dijital mecraların kullanılmasını kapsar.

YÖNLENDİRME TASARIMI

Yönlendirme sistemi tasarımı, (bilinmeyen) bina veya açık hava gibi ortamlarda bulunan insanları ulaşmak istedikleri alanlara yönlendirmek için stratejik noktalarda bilgi göstererek, etkin ve kolay navigasyonu sağlamayı amaçlar. İyi işleyen bir işaretleme sistemi sağlamak için tasarım süreci yönlendirme stratejisi geliştirmekle başlar. Stratejinin geliştirilmesini takiben mimari tasarım ve marka kimliği ile uyumlu görsel bir kimlik yaratılır ve bu kimlik doğrultusunda ihtiyaç duyulan yönlendirme elemanları ve grafikleri tasarlanır. Yönlendirme sistemi tasarımı hizmetleri ayrıca teknik çizimlerin, uygulama kılavuzlarının ve ihale dokümanlarının hazırlanmasını da kapsar.